Ösztöndíj pályázat

szakdolgozat vagy TDK munka, egyéb publikáció  elkészítésének támogatására

A pályázat kiírója:

A Jövő Tudósaiért Egyesület (a továbbiakban JTE) (együttműködésben a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulással)

A pályázat célja

A Bodrogközzel kapcsolatos tudományos munkák készítésének ösztönzése, a térségben tanulók felsőoktatási szereplésének támogatása. 

A pályázók köre

Magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók kortól, képzési területtől függetlenül. Bodrogközi lakcímmel rendelkezők az értékelés során előnyben részesülnek a lent megtekinthető értékelési szempontrendszernek megfelelően.

A pályázat részletei

A felsőoktatásban tanulók (és témavezetőjük) térségspecifikus kutatásainak támogatása, szakdolgozat, TDK munka és térségspecifikus publikációk támogatása (például, de nem kizárólagosan: szociológia, föld-, agrártudomány, térségfejlesztés, pedagógia, antropológia, néprajz témákban).

Magyarországon felsőoktatási intézménnyel valamilyen jogviszonyban álló témavezető (továbbiakban Témavezető) a mellékelt támogató nyilatkozatot hitelesítenie szükséges az érvényes pályázathoz.

Pályázható összeg: maximum 300.000 Ft dolgozatonként, amely a Témavezető és Pályázó között 1-1 arányban oszlik meg.  A beérkezés sorrendjében folyamatosan az összes pályázatot a JTE elnöksége bírálja el az alább szereplő értékelési szempontok alapján a források kimerüléséig. A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 2.400.000 Ft. 

További információk, a pályázat részletes kiírása és a szükséges nyilatkozatok itt tölthetők le:

(dokumentum / PDF)