Az egyesületről

Az egyesület célja, hogy innovatív módon segítse a fiatalokat kutatókat, tudományos munkát végző fiatal szakembereket, a hátrányos helyzetű fiatalokat abban, hogy megismerjék, hozzáférhessenek a modern oktatási eszközökhöz, a tudomány eszközeihez, fejlesztéseihez, vívmányaihoz, a tudás „forrásához”, a rendelkezésünkre álló elméleti és gyakorlati tudáshoz. Az egyesület szakmai tevékenysége és közösségi eseményei, programjai révén az esélyegyenlőség jegyében lehetőséget, esélyt kíván nyújtani a fiataloknak arra, hogy a már megszerzett ismereteiket a közösség érdekében kamatoztatni tudják, innovatív ötleteiket megvalósíthassák, egyben segíteni kívánja a hazai és nemzetközi természettudományi területekre jellemző hazaiszakemberhiány csökkentését, a szakmai tapasztalatszerzés segítségével támogatva a fiatalok a munka világába történő belépését (a munkahelyteremtés, a foglalkoztatottság-növelés társadalmi-, gazdasági környezeti hatásait is figyelembe véve). Az egyesület tevékenységével, tudományos programjaival népszerűsíteni kívánja a hiányszakmákhoz szükséges készségek elsajátítását, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzési és foglalkoztatásának elősegítésével is.

Az egyesület további céljai, hogy segítse és megvalósítsa a feladatait támogató, Magyarország és a tágabb régió fejlődését elősegítő társadalomtudományi, természettudományi, műszaki és egyéb tudományos tevékenységeket, eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat és kutatási (valamint ehhez kapcsolódó disszeminációs és kulturálistevékenységet. Az egyesület feladataihoz illeszkedő nevelési és oktatási tevékenységet végez, képességfejlesztéstismeretterjesztési feladatokat lát el. Az egyesület munkájában további prioritásként kezeli az ún. zöld technológiák, a smart city techológiák fejlesztését, az öko kutatások és fejlesztések támogatását, valamint a természetvédelemmel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

Az egyesület távlati célként a sporttudományok és egészségtudományok kutatásán (disszeminációs projektek megvalósításán) keresztül, az ifjúságot érintő kutatási-fejlesztési célokmegvalósítását is előtérbe helyezi.